wait
Maakt u gebruik van onze website , dan gaat u akkoord met deze cookies. Akkoord

Actievoorwaarden Mastercard Business cadeautegoedactie

Uitgeschreven door:

 1. Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV, Wisselwerking 32, 1112 XP te Diemen (hierna: ICS).

Hoe werkt deze actie

 1. De actie loopt van 1 januari tot 1 juni 2019.
 2. Vraag de Mastercard Business aan.
 3. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de Card. 
 4. Nadat u een eerste betaling heeft gedaan met uw Card storten wij het vrij te besteden bedrag van € 25,- op uw Card.

Voorwaarden van de actie

 1. U kunt meedoen aan de actie met € 25,- cadeautegoed als:
  • u binnen bovengenoemde actieperiode een Mastercard Business aanvraagt,
  • deze is goedgekeurd, en
  • deze binnen 3 maanden is gebruikt voor een aankoop.
 2. Het tegoed van € 25,- kunt u wereldwijd besteden bij alle Mastercard Acceptanten.
 3. Indien er tijdens de actieperiode meerdere Cards per bedrijf worden aangevraagd ontvangt het bedrijf cadeautegoed op iedere goedgekeurde Card die is aangevraagd tijdens de actieperiode. Dit is alleen van toepassing voor de Cards die zijn aangevraagd bij de initiële bedrijfsaanvraag en geldt niet voor Cards die later worden aangevraagd (Extra Cards).
 4. Uw bedrijf kan slechts één keer gedurende de actieperiode deelnemen aan deze actie en deze actie geldt niet in combinatie met andere lopende acties.
 5. Als de transactie van de eerste aankoop in de systemen van ICS is verwerkt, wordt er na ongeveer 7 werkdagen een cadeautegoed van € 25,- op de Card gezet.
 6. Indien u na ontvangst van de nieuwe Card langer dan 3 maanden wacht met het doen van de eerste aankoop vervalt uw recht op het cadeautegoed.
 7. Gecrediteerde, betwiste en frauduleuze transacties en transacties die niet door ICS zijn geautoriseerd, vallen niet onder de definitie ‘gebruikt voor een aankoop’ en zijn dus uitgesloten van deze actie. Transacties met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage, verzekeringsbijdragen, contant geldopnamen en overboekingen van en naar de creditcard zijn tevens uitgesloten van deze actie.
 8. Indien u binnen een jaar na ontvangst van het cadeautegoed uw Card opzegt, kan ICS u € 25,- in rekening brengen.
 9. Na opzegging van de Card komt het resterende tegoed te vervallen.
 10. Indien u reeds in het bezit bent, of in de afgelopen 12 maanden in het bezit bent geweest van een Mastercard Business bent u uitgesloten van deelname aan deze actie.

Voorwaarden voor het aanvragen

 1. U betaalt het eerste jaar geen Card-bijdrage voor de Mastercard Business. Daarna betaalt u € 35,- per jaar per Card.
 2. Het aanvragen van de Mastercard Business is alleen mogelijk als u een bedrijf heeft dat ten tijde van de aanvraag ten minste 12 maanden staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, gevestigd is in Nederland en u zelf ouder bent dan 18 jaar.
 3. U heeft geen negatieve registratie bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Deze eis geldt voor alle natuurlijke personen (dus ook voor de natuurlijke personen die zakelijk handelen).
 4. ICS behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.

Vragen over de actie

 1. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, Postbus 46, 1110 AA te Diemen.